Trang chủ    Việc làm    Việc làm miền Nam

Việc làm miền Nam

Chức danh Địa điểm Mước lương
(EN) [HC18-2.2 E] MARKETING (LEADER) Hồ Chí Minh USD 2000 Gross + Thưởng 1 lần/ năm + Trợ cấp
(JP) [BD18-2.1 E] QC Staff Bình Dương USD 300-500
(JP) [HC18- 2.2] SENIOR IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1,000~ 1,300
(JP) [HC18- 2.1] SENIOR BrSE (Kỹ sư cầu nối) Hồ Chí Minh USD 1,400~ 1,800
(EN) [HC18-2.1 E] HR CUM AMDIN MANAGER Hồ Chí Minh ~USD 3000
(JP) [HC18-1.9 E] OFFICE MANAGER Hồ Chí Minh trên dưới USD 1200
(JP) [HC18-1.8 E] KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE) Hồ Chí Minh ~USD 3000 Gross
[HC18-1.7 E] GAME PLANNING Hồ Chí Minh USD 800~1600
(JP) [HC18-1.6 E] HR ASSISTANT Hồ Chí Minh USD 700~1000
(JP) [HC18-1.4 E] KỸ SƯ CẦU NỐI Hồ Chí Minh USD 1800~2500
[HC18- 1.3 E] DEVELOPER GAMES (SERVER) Hồ Chí Minh USD 700~1600
(EN) [HC18-1.1 E] SALES MANAGER Hồ Chí Minh USD 1500~ 2500
(EN) [BD18-1.1 E] QA MANAGER Bình Dương USD 1500~ 2500
(EN) [HC18-1.4] GIÁM SÁT CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG (Số lượng: 02) Hồ Chí Minh USD 2500~ 3000 Gross + Thưởng dự án
(EN/JP) [HC18-1.3] OFFICE- RESIDENT CUSTOMER SERVICE Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000 (gross)
(JP) [HC17-11.01] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh VND 6,500,000 + VND 1,200,000 Phụ cấp trách nhiệm + Trợ cấp (ở dưới)
(JP/EN) [HC17-12.2] MERCHANDISER Hồ Chí Minh USD 600 ~ 1000 (G)
(JP/EN) [HC17-12.1] MERCHANDISER Hồ Chí Minh USD 600 ~ 1000 (G)
(JP/EN) [QNA17-12.1] MERCHANDISER Quảng Nam USD 600 ~ 1000 (G)
(JP) [ĐAN17- 11.1] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KIÊM PHIÊN DỊCH Thừa Thiên - Huế USD 750 ~ 1000 Gross
Trang 1 trong tổng số 15 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn