Trang chủ    Việc làm

Việc làm

Chức danh Địa điểm Mước lương
(EN/JP) [HN18-1.8 E] KINH DOANH KỸ THUẬT ROBOT - Yêu cầu kinh nghiệm (Số lượng: 01) Hà Nội USD 700~1000 + Thưởng ít nhất 3 tháng lương/ năm
[HN18-1.6 E] KINH DOANH KỸ THUẬT ROBOT - Không yêu cầu kinh nghiệm (Số lượng: 01) Hà Nội USD 400 Gross trở lên + Thưởng ít nhất 3 tháng lương/ năm
[HN18-1.5 E] HỖ TRỢ KỸ THUẬT ROBOT (Số lượng: 02) Hà Nội USD 400 Gross trở lên + Thưởng ít nhất 3 tháng lương/ năm
(EN) [HC18-1.4] GIÁM SÁT CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG (Số lượng: 02) Hồ Chí Minh USD 2500~ 3000 Gross + Thưởng dự án
(JP) [HN18- 1.3 E] CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN Hà Nội 1.100$ (thỏa thuận theo năng lực)
(JP) [HN18- 1.2 E] TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN Hà Nội > 1500$ ~ 2000$ (thương lượng theo năng lực
(EN/JP) [HC18-1.3] OFFICE- RESIDENT CUSTOMER SERVICE Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000 (gross)
(EN) [HN17-7.1] CHIEF ARCHITECT Hà Nội USD 800 ~ 1500 Net
(JP) [HC17-11.01] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh VND 6,500,000 + VND 1,200,000 Phụ cấp trách nhiệm + Trợ cấp (ở dưới)
(JP) [HN18-1.1E] KỸ SƯ CẦU NỐI Hà Nội USD 2,000 Gross
(EN) [HN17-12.5E] SALES ENGINEER Hà Nội USD 800~ 1000
(EN) [HN17-12.4E] DOCUMENT COORDINATOR Hà Nội USD 410 Gross
(EN) [HN17-12.3E] SALES COORDINATOR Hà Nội USD 535 Gross
(EN) [HP17- 12.1] HR-GA ASSISTANT MANAGER Hải Phòng USD 800 – 1000 (Net)
(EN/JP) [BN17-12.4] IT Staff Bắc Ninh USD 500~800
(JP) [JP17-12.3] LẬP TRÌNH VIÊN PHP/JAVA Nhật Bản 21 ~ 22 man/ tháng
Trang 8 trong tổng số 55 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn