Trang chủ    Việc làm

Việc làm

Chức danh Địa điểm Mước lương
(JP-EN) Sales Assistant Hà Nội USD 400 – 600 (NET)
(JP) Office Staff Hà Nội USD 1000 ~ 1200
(EN) HR-GA Manager Hà Nội USD 1000
(EN) Java Dev Hồ Chí Minh ~USD 900
(EN) Front End Dev Hồ Chí Minh ~USD 800 G
(JP) IT Comtor Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000 G
(EN/JP) Quản Lý Chất Lượng Đồng Nai ~ USD 350 Gross
(JP) Trợ Lý Cho Kỹ Thuật Người Nhật Hồ Chí Minh USD 500 ~ 800 G
(EN-JP) Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Hồ Chí Minh USD 600 ~ 900 G
(EN) Customer Service Hưng Yên USD 300 ~ 450 G
(EN) Nhân viên nhân sự Hưng Yên USD 400 ~ 550 G
(EN-JP) Sales Cum Customer Service Hồ Chí Minh USD 800 ~ 1000
(EN-JP) Thông Dịch Anh-Nhật Hồ Chí Minh ~ USD 750
(JP) Thông Dịch Tiếng Nhật Hồ Chí Minh ~ USD 450
(EN) Accounting Assistant Manager Hồ Chí Minh USD 1000 ~ 1200
(JP) Sales Staff Hà Nội USD 500 ~ 800 G
(JP) Sales Support Hà Nội USD 400 ~ 600 G
(EN/JP) Trợ Lý Cho Người Nhật Hà Nội USD 800 ~ 900 Net
(JP) S.A Receiption Hà Nội USD ~ 400 G
(JP) Sales Manager Hà Nội USD 700 ~ 1100
Trang 5 trong tổng số 43 trang.

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ KIỀU OANH   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 04.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: oanh@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn