Trang chủ    Ứng viên miền Bắc

ỨNG VIÊN MIỀN BẮC

Địa điểm làm việc mong muốn: (*)
Bạn phải nhập dữ liệu
Ngành nghề: (*)
Bạn phải nhập dữ liệu
Ngoại ngữ: (*)
Bạn phải nhập dữ liệu
Họ và tên:(*)
Bạn phải nhập dữ liệu
Email: (*)
Bạn phải nhập dữ liệu
File hồ sơ: (*)
Bạn phải nhập dữ liệu
Chú ý: Chỉ được đính kèm các loại file: *.doc, *.xls, *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.zip. Kích thước file không được vượt quá 2MB.
Giới thiệu bản thân:
Bạn phải nhập dữ liệu
(*) [Xem điều khoản]
Bạn phải nhập dữ liệu
Mã bảo vệ: Mã bảo vệ:
Bạn phải nhập dữ liệu

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn