CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
[VNT181114 Binh Duong] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Bình Dương, Đồng Nai USD 800-1100 Gross
[VNI 181108b Hanoi-Fukuoka] IT PROJECT MANAGER Hà Nội, Nhật Bản USD 2000-4500
[VNI 181108a Fukuoka] PROGARAMMER Nhật Bản 20~35 Man yen
[VNT181106 Hoan Kiem] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hà Nội USD 500-1000 Gross
[VNT 181104 Quang Minh] SALES EXECUTIVE Hà Nội USD 400-700 Gross
[VNT 181020b Hai Ba Trung] BIEN TAP VIEN Hà Nội USD 500-600 NET
[VNT 181029 Quan 1] NHÂN VIÊN TƯ VẤN Hồ Chí Minh, Bình Dương USD 800-1000 Gross
(JP)[VNT 181026b] NHÂN VIÊN SALES Hà Nội USD 500-600 Gross
(VN/EN/JP)[VNH181012] QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội VND 10tr+allowance
(JP)[VNT 181026a] QUẢN LÝ TRUNG TÂM Hà Nội USD 1000 Gross
(VN/JP/EN)[VNT 181025 Hoan Kiem] KĨ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh USD 800-1500 NET
(JP)[VNT181017 Hai Duong] TRƯỞNG PHÒNG HCNS Hải Dương VND 30-40 triệu Gross
(JP)[VNT 181011 Quan 3] QUẢN LÝ NHÂN SỰ Hồ Chí Minh USD 1000-1500 Gross
(JP)[VNI20181008 Quan 10] IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1000-1200
(VN/EN)[VNT181002 Quang Minh] QUẢN LÝ KHO Hà Nội USD 400-500 Gross
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
[VNI 181108b Hanoi-Fukuoka] IT PROJECT MANAGER Hà Nội, Nhật Bản USD 2000-4500
[VNI 181108a Fukuoka] PROGARAMMER Nhật Bản 20~35 Man yen
[VNT181106 Hoan Kiem] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hà Nội USD 500-1000 Gross
[VNT 181104 Quang Minh] SALES EXECUTIVE Hà Nội USD 400-700 Gross
[VNT 181020b Hai Ba Trung] BIEN TAP VIEN Hà Nội USD 500-600 NET
(JP)[VNT 181026b] NHÂN VIÊN SALES Hà Nội USD 500-600 Gross
(VN/EN/JP)[VNH181012] QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội VND 10tr+allowance
(JP)[VNT 181026a] QUẢN LÝ TRUNG TÂM Hà Nội USD 1000 Gross
(VN/JP/EN)[VNT 181025 Hoan Kiem] KĨ SƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh USD 800-1500 NET
(JP)[VNT181017 Hai Duong] TRƯỞNG PHÒNG HCNS Hải Dương VND 30-40 triệu Gross
(JP)[VNI20181008 Quan 10] IT COMTOR Hồ Chí Minh USD 1000-1200
(VN/EN)[VNT181002 Quang Minh] QUẢN LÝ KHO Hà Nội USD 400-500 Gross
(JP)[VNT 180921a] QUẢN LÝ TRUNG TÂM Hà Nội USD 900 Gross
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
[VNT181114 Binh Duong] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP Bình Dương, Đồng Nai USD 800-1100 Gross
[VNT 181029 Quan 1] NHÂN VIÊN TƯ VẤN Hồ Chí Minh, Bình Dương USD 800-1000 Gross
(JP)[VNT 181011 Quan 3] QUẢN LÝ NHÂN SỰ Hồ Chí Minh USD 1000-1500 Gross

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

     
  MINA NGUYỄN    
  ĐT: 024.3795.7037    
   Email: info@hrlinkvietnam.vn