CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN) [HC17-11.2] IT SYSTEM ENGINEER Hồ Chí Minh USD 700- 1000
(JP) [HN17-11.9] KỸ SƯ CẦU NỐI Hà Nội USD 2,000 Gross
( EN) [HN17-9.4] 02 SALES STAFF Hà Nội VND 10 Triệu
(EN) [HN17-11.5] SALES ENGINEER Hà Nội USD 700- 1000
(EN) [HN17-8.9] SALES ENGINEER Hà Nội USD 700 ~ 800
(EN) [HN17-7.1] THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Hà Nội USD 800 ~ 1500 Net
(JP) [HC17-11.01] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh VND 6,500,000 + VND 1,200,000 Phụ cấp trách nhiệm + Trợ cấp (ở dưới)
(JP) [HN17-10.5] QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội USD 800 – 1200 gross
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(JP) [HN17-11.9] KỸ SƯ CẦU NỐI Hà Nội USD 2,000 Gross
( EN) [HN17-9.4] 02 SALES STAFF Hà Nội VND 10 Triệu
(EN) [HN17-11.5] SALES ENGINEER Hà Nội USD 700- 1000
(EN) [HN17-8.9] SALES ENGINEER Hà Nội USD 700 ~ 800
(EN) [HN17-7.1] THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Hà Nội USD 800 ~ 1500 Net
(JP) [HN17-10.5] QUẢN LÝ SẢN XUẤT Hà Nội USD 800 – 1200 gross
(EN/JP) [HY17-11.1] HR CUM ADMIN STAFF Hưng Yên Thỏa thuận theo năng lực
[HN17-10.10] CAM ENGINEER Hà Nội USD 400-500 Gross
CHỨC DANH ĐỊA ĐIỂM MỨC LƯƠNG
(EN) [HC17-11.2] IT SYSTEM ENGINEER Hồ Chí Minh USD 700- 1000
(JP) [HC17-11.01] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh VND 6,500,000 + VND 1,200,000 Phụ cấp trách nhiệm + Trợ cấp (ở dưới)
(EN) [BD17-10.1] NHÂN VIÊN THU MUA Bình Dương VNĐ 8,000,000 trở lên tùy năng lực

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn